Grafik
sida 3
Stenskulptur 1
Stenskulptur 2
Snö/Isskulptur
sida 1
sida 2
sida 3

Grafik – Polartrakterna *klicka för störe bilder________________________________________

"Antarktis", etsning och akvarell 68 x 90 cm