sida 1
sida 2
sida 3
sida 4
sida 5
sida 6
sida 7
sida 8
sida 9
Stenskulptur 1
Stenskulptur 2
Snö/Isskulptur
sida 1
sida 2
sida 3
Polar året 07

Polar året 2007


I samband med Internationella Polaråret 2007-2008 utger Sverige liksom åtta andra länder två polarårsfrimärken. Posten Frimärken valde som förlaga för ett av Sveriges bidrag mitt etsade dagboksblad: "Stenfragment Snow Hill I", som jag utförde under Antarktisexpeditionen 1989. Frimärksgravör Martin Mörk


Stenfragment Snow Hill I, etsning